Mindfulness

If you don’t practice mindfulness, you miss your appointment with life

Thich Nhat Hanh
Wil je ook weten wat mindfulness kan betekenen voor jou en je clienten?
Nieuwe inspiratie opdoen? Leren werken vanuit rust en bezieling?

Mindfulness blijft

Mindfulness is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En terecht. Want als iets de tand des tijds heeft doorstaan én door moderne wetenschap als bewezen effectief is verklaard, dan moet het wel werken. En mindfulness werkt inderdaad: inmiddels zijn er honderden studies gepubliceerd over de effecten van mindfulness-interventies bij diverse problematiek, zoals: chronische pijn, depressie, burnout, werkstress, ADHD, eetproblematiek, verslaving, verminderde weerstand. Om deze reden is inmiddels ook de therapiewereld mindfulness aan het omarmen.

mindfullness

Meer dan de 8-weekse

Mindfulness is beroemd geworden door de 8-weekse training van Jon Kabat Zinn. Hoewel hij een formidabele prestatie heeft neergezet is mindfulness meer dan een achtweekse training. Het is een visie op het leven die wij in het westen vergeten zijn. Het biedt ‘life skills’ die de meesten van ons nooit geleerd hebben. Veel coach- en trainingsmethoden gaan uit van de maakbaarheid van het leven. Soms kan dat effectief zijn, maar wat als het leven niet maakbaar blijkt? Ook verlies, tegenslag en pijn horen bij het leven. Er zijn nu eenmaal momenten in ieders leven waarin oplossingen niet voorhanden zijn of simpelweg niet voldoen. Hierop heeft mindfulness een antwoord. Het leert mensen hoe ze actief kunnen accepteren, hoe ze kunnen leven met de pijn of het verdriet.

Mindfulness-based Coachen

Om deze reden is mindfulness bijzonder interessant voor coaches, zorgverleners en andere mensenwerkers. Niet alleen biedt het een vorm van positieve zelfzorg, maar daarnaast heb je iets te bieden dat levens kan transformeren. Ook zul je effectiever worden in wat je al doet.
Je ontwikkelt namelijk je opmerkzaamheid, empathie en een milde, open houding, wat voor de cliënt voelbaar is in het contact. Je lichaamsbewustzijn neemt toe, waardoor je intuïtiever wordt en meer informatie ontvangt. You’ll practice what you preach. En last but not least: je cliënt krijgt nieuwe levensvaardigheden aangereikt die van onschatbare waarde zijn voor het omgaan met de onvermijdelijke ups en downs van het leven.

ACT (Acceptance en Commitment therapie)

ACT is een op mindfulness gebaseerde therapie-vorm die ook uitstekend in coaching is in te zetten. ACT streeft naar het vergroten van de psychologische flexibiliteit (bewegingsruimte) en stelt vragen als: Wie wil je zijn in dit leven? Waar wil je voor staan? Hoe wil je later terugkijken? En hoe zou je stap voor stap die persoon kunnen worden? Wat moet je daarvoor gaan doen? En welke gedachten en gevoelens zouden jou daarvan kunnen weerhouden? Vervolgens kent ACT allerlei effectieve en speelse manieren om met die gevoelens en gedachten te leren omgaan. Het doel daarbij is niet dat die gedachten en gevoelens verdwijnen, want dat is simpelweg niet realistisch. Wat wél haalbaar is, is dat je je op zo’n manier leert verhouden tot die gedachten en gevoelens dat je er veel minder last van hebt en steeds vrijer wordt om te zijn wie je wilt zijn. Dit geldt net zo goed voor jou als coach als voor je cliënt.

ACT_hexaflexHet leuke is dat Mindfulness ACT ondersteunt, maar ACT ondersteunt ook de beoefening van mindfulness! Het helpt je om de rust en ruimte die je tijdens een meditatie kunt ervaren mee te nemen naar je dagelijkse leven. In de afbeelding zie je de ACT-hexaflex  en de 6 kernvaardigheden die een ACT-coach probeert te vergroten. Mensen gaan meer in het hier en nu leven, worden zich bewuster van hun waarden en zetten die om in concreet gedrag. Het zelfbeeld wordt ruimer en gevoelens en gedachten gaan meer stromen in plaats van te stollen in gepieker en verkramping. In dit filmpje vertelt Sergio meer over ACT.

Compassietraining

Een nieuwe ontwikkeling binnen de positieve psychologie en verwant aan mindfulness is de zogenaamde compassie-training. In Nederland is door Frits Koster en Erik van den Brink een 8-weekse training ontwikkeld, genaamd Mindfulness-based Compassionate Living (MBCL). Zij hebben zich hierbij laten inspireren door het werk van onderzoekers als Kristin Neff, Christopher Germer en Rick Hanson. De kern van de compassietraining is dat je mensen kunt leren een compassievolle relatie met zichzelf op te bouwen en daarna ook met anderen. Ook de compassietraining leent zich uitstekend voor coaching en therapie. En ook hier geldt dat niet alleen de cliënt er compassievoller van wordt, maar net zo goed de coach of therapeut.

Wil je ook Mindfulness-based leren coachen? Doe dan mee aan de Jaartraining waarin Mindfulness een rode draad vormt en aan ACT een geheel blok wordt besteed.

Inspiratie:

  • Hier vertelt Ruby Wax wat mindfulness voor haar betekent
  • Hier zie je Oprah Winfrey in gesprek met Jon Kabat Zinn over de eenvoud van mindfulness
  • Hier vertelt Andy Puddicomb al jonglerend op TED over de kracht van mindfulness
  • Hier legt ACT-auteur Russ Harris in 1′ minuut uit wat ACT inhoudt
  • Hier legt ACT-grondlegger Stephen Hayes uit waarom dwangmatig zoeken naar geluk niet werkt

Boeken die wij aanraden: